Byli jsme na yamadori


Výprava na yamadori - buky

Výprava se konala v sobotu 5.4.2003 do blízkého okolí Českých Budějovic. Objektem našeho snažení byly tentokrát buky a tématem bylo vyhledání a příprava jedinců vhodných svým charakterem pro pěstování jako budoucí bonsaje. Výhodou navštíveného místa bylo, že se zde nacházelo velké množství volně rostoucích mladých, náletových buků, které pravidelně každou zimu utrpěly zkázu okusem vysokou zvěří. Pro bonsajistu ideální. Našli jsme řadu nádherných jedinců s kmeny až 10 cm v průměru.

Cenné rady nám poskytl náš průvodce, učitel a bonsajový mistr, příznivec našeho klubu pan Karel Šerák. Zde ve stručnosti předkládám jeho rady a dlouholetou praxí nabyté zkušenosti:

V každém případě získání těchto stromů je otázkou minimálně tří let přípravy, než může dojít k vlastnímu vyzvednutí a přesazení do volné půdy či záhonu na zahradě k dalšímu pěstování. Tuto přípravnou fázi lze rozdělit do tří etap etap:
  1. Řez koruny stromu až do starého dřeva (to jsme právě provedli), kterým budoucí bonsaj dostává základní tvar koruny. Dřevo na jaře a přes léto obrazí, k čemuž je dostatečně vyživováno stávajícími neporušenými kořeny. Na podzim je dobré strom zkontrolovat.
  2. Na jaře příštího roku je nutno stromek obkopat a přerušit (přeříznout) centrální kůlový kořen, rostoucí hluboko do země. Ostatní kořeny zatím ponechat nepoškozeny. Strom zkontrolovat, případně řezem znovu upravit korunu. Celý další rok necht opět volně růst.
  3. Na jaře dalšího roku je možno podle velikosti menší stromek již vyzvednout, nebo větším jedincům znovu zakrátit kůlový kořen zredukovat obkopáním a obrytím kořenový systém. Strom potom zahrabat a nechat opět další rok růst ve svém prostředí. Teprve na jaře dalšího roku je možno takto připravený strom vyzvednout a podle velikosti přesadit nejlépe do volné půdy v záhoně na zahradě.


Předzasazením do půdy na zahradě ovšem provedeme již obvyklé zásahy spočívající v kontrole a redukci kořenů a řezu koruny. Takto pěstujeme ve volné půdě příp. ve větším kontejneru stromek ještě další dva až tři roky při použití všech vhodných bonsajistických metod. Do misky přesadíme stromek až ve chvíli, když jsme si již zcela jisti, že budoucí bosaj je k tomu již zcela připravená, zejm. stav a velikost kořenového systému a tomu odpovídající velikost nadzemní části.Fotografie - Tomáš Homola
Akce se účastnili: Karel Šerák, Tomáš Homola, František Vácha, Martin Hanák a Jan Braum.


   
Autor: Jan Braum  -  http://janbraum.unas.cz

E-mail
janbraum@volny.cz