Výstava SUISEKI a BONSAJÍ Včelná 2003


Budova Obecního úřadu

Klub YANAGI-DORI z Českých Budějovic - skupina příznivců asijského umění uspořádal ve dnech 6. až 8. června 2003 v prostorách Obecního úřadu ve Včelné výstavu kamenů SUISEKI a BONSAJÍ (amatérsky pěstovaných převážně z domácích dřevin). Vystaveny byly výhradně rostliny členů sdružení.

Akce se účastnil též pan Karel Šerák, sběratel, vystavovatel SUISEKI a zejména zakladatel a propagátor tohoto japonského umění u nás, který zapůjčil několik exponátů ze své sbírky kamenů SUISEKI. Některé kameny z jeho u nás ojedinělé sbírky jsou uznávány a oceňovány i na výstavách v zahraničí.

Na výstavě byla kromě bonsají a suiseki k dispozici i malá výstavka české literatury a časopisů, pro zájemce byl připraven videokoutek a po celou dobu výstavy též poradenská služba s ukázkami bnonsajistického nářadí, pomůcek, hnojiv atd.

Výstavu slavnostně zahájil starosta Včelné pan Pavel Rožboud, pod jehož záštitou se výstava konala. Při vernisáži pak krátce promluvili také pánové Karel Šerák (o suiseki) a Jan Stropnický, vydavatel časopisu "Bonsai - příroda a člověk".
Fotografovali Milan Jirák a Vlasta Braumová:

Zahájení:Vystavené bonsaje a suiseki:


Prohlížení, diskuse:
   
Autor: Jan Braum  -  http://janbraum.unas.cz

E-mail
janbraum@volny.cz